Egor van Asanni's Home        
HD/A               ED/0                   DNA
 

Born 12-01-2011
NHSB 2824432

Father:
Aaron v Moserbear
Kamp
NJK' 08
HD/A
Rex von der Bleichstrasse
HD/A
 
Emil von der Bleichstrasse
HD/A
 

Gwenn von der
 Bleichstrasse
HD/A
 
Pascha earl Antonius
Imp ServiŽ
HD/A

Gonzzo earl Antonius
HD +/-
 

AKsa elze Rott
HD +/-
 
Mother:
Akita v Asanni's Home

HD/A
Cas Aus Adelsdorf
Imp BelgiŽ
HD/B

Arko hof ter Dauwmolen
HD/A
 

Unique de Pandjah
HD/A
 
Van Xavancilla Djayra
Imp BelgiŽ
HD/A

Frits vd Poortmannen
HD/B
 

Yara IJsven
HD/B
 


 

Back